A KULT2, II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÁZIRENDJE

1. A házirendben foglaltak a társaság székhelyére és valamennyi cégbíróságon bejegyzett telephelyeire egyaránt vonatkoznak: 
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
1028 Budapest, Templom u. 2-10.
1028 Budapest, Temető u. 65.
1027 Budapest, Kapás u. 55.

2. A társaság keretein belül működő intézmények nyitvatartása az alábbiak szerint alakul: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
Klebelsberg Kunó Kulturkúria
Berczik Sára Budai Táncklub
A fenti intézmények minden nap reggel 8.00 órától az aktuális rendezvény befejezéséig tartanak nyitva.
Vízivárosi Galéria (Kedd - Péntek 13.00-18.00; Szombat 10.00-14.00)
A rendhagyó (ünnepi, nyári) nyitvatartásról az ügyvezető igazgató rendelkezik, amely a honlapon megjelenítésre kerül.

3. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatókra egyaránt vonatkozik.

4. Az intézmények területén a 1999. évi XLII. törvény értelmében tilos a dohányzás, dohányozni csak az erre kijelölt helyeken szabad:
- az épületek előtti területen, a bejárattól 5 méter távolságra,
- belső udvarokon kijelölt helyeken.

5. Baleset esetén az eseménynek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő a Kft. ügyvezető igazgatójának haladéktalan tájékoztatása mellett.

6. Az épületekbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos. Rendezvényeken történő „tüzes” eseményeket a műszaki vezetővel tudatni kell.

7. A társaság technikai-műszaki berendezéseit csak az intézmények szakképzett munkatársai működtethetik.

Látogatókra vonatkozó szabályok:

8. Az intézményekben megtartott rendezvényeket, programokat nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás illetve a bérleti díjak befizetése.

9. A társaság tulajdonának védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő, rendeltetésszerű használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

10. A látogatók személyes tárgyainak, értékeinek megóvásáért a társaság nem vállal felelősséget. Az intézmények területén csak a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget.

11. A ruhatár használata a színháztermi előadások, rendezvények alkalmával kötelező.

12. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybevevő/ bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).

13. A színháztermekbe ételt és italt bevinni tilos.

14. Ittas egyének az intézményeket nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy az intézmény képviselőjének felszólítására köteles elhagyni az épületet.

15. Az intézmények tisztántartásáról saját takarító személyzet gondoskodik, ennek ellenőrzése saját hatáskörben történik. Ha az intézményekben tartott rendezvény indokolatlanul nagy takarítást igényel, ennek költsége a bérlőt terheli a kaucióból történő levonással.

16. Az intézményeket igénybevevő bérlők és látogatók kötelesek az intézmény tűz- és balesetvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni.

17. A rendezvényeinkről kép-, hang- és videófelvétel készülhet. A felvételek elkészítésének célja az intézmény rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek közösségi felületeinken is közzétételre kerülhetnek. Amennyiben a felvételeken nem kíván szerepelni, kérjük, erre vonatkozó igényét utólag a marczi@marczi.hu e-mail címen jelezni szíveskedjék.