A SzínJátszóTér színházi, drámapedagógiai és kreativitásfejlesztő műhely foglalkozásai 

A történelem tények és folyamatok összessége, az abban élő emberek számára azonban érzelmi hatások és döntési helyzetek sokasága, nap mint nap – élet vagy halál. 
Az adott tananyaghoz kapcsolódva élővé tesszük a történelmet. Az adott kor vagy történelmi helyzet átélhetővé válik, a mozgatórugók kézzel foghatóak lesznek. 
Egy-egy irodalmi mű vagy alkotói életrajz feldolgozására kiváló módszereket nyújt a drámapedagógia. Emellett egyéb eszközöket is használunk a tananyag bizonyos témáinak feldolgozásához – például színházi jeleneteket, filmrészleteket, prezentációt. 
A tapasztalati tanulással elsajátított tudást az ember többé el nem felejti: mivel érzelmek is kapcsolódnak az így tanultakhoz, bármikor előhívhatjuk azt.

A foglalkozásokat vezetik: Lukács Gabriella színész-drámapedagógus, Robin László színész 

A kísérő pedagógusoknak a részvétel díjtalan.

További információ, időpont egyeztetés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

ZRÍNYI ILONA
Komplex drámafoglalkozás 3-4. osztályosoknak – 70 perc
Zrínyi Ilona a magyar történelem egyik kiemelkedő nőalakja. Ő játékunk főszereplője. A gyerekek nyelvén, játszva tapasztaljuk meg, hogyan viszonyulhattak hozzá a környezetében élők; hogyan tudta megvédeni Munkács várát; milyen nehézséget jelenthetett számára az árulás; mennyire nehéz döntésre kényszerült.
Részvételi díj: 1500 Ft / diák

VILLANYDELEJES FORGONY – JEDLIK ÁNYOS ÉLETE ÉS TALÁLMÁNYAI
Komplex drámafoglalkozás 4-5. osztályosoknak – 70 perc
Jedlik Ányos földművelő családból lett tudós szerzetes. A foglalkozáson bepillantunk a felemelkedés nehézségeibe, megismerjük Jedlik néhány találmányát, illetve kipróbáljuk magunkat nyelvújítóként is. Mindezt együtt gondolkodva és játszva tesszük.
Részvételi díj: 1500 Ft / diák 

LOVAGOK
Komplex drámafoglalkozás az emberi ellentétek elsimításáról 5-6. osztályosoknak – 90 perc
Hogyan lehet ellenségekből, vetélytársakból barátokká, vagy legalább egymást elfogadó partnerekké válni? Hogyan békíthetjük ki az egymással harcolni kész táborokat?
Az emberi kapcsolatokban gyakran felmerülő kérdések ezek, amelyekre együtt keresünk választ a játék során.
Részvételi díj: 1600 Ft / diák 

MUNKÁCSY: HONFOGLALÁS
Komplex drámafoglalkozás 9-10. osztályosoknak – 80 perc
Munkácsy Mihályt felkérték, hogy készítsen egy olajfestményt az épülő Országházba. A művész dolgozni kezdett, és ezzel kitette magát és művét a tudomány, a politika és a közélet sorozatos támadásainak…
Ismerjük meg a művészt, a művet, valamint az akkori „kötekedők” szempontjait is. Helyezkedjünk bele a helyzetükbe!
Részvételi díj: 1500 Ft / diák

HAMLET-PUZZLE
Színházi nevelési foglalkozás 9-10. osztályosoknak
Shakespeare drámájának feldolgozásához ajánljuk ezt a rendhagyó foglalkozást. Moduláris felépítésű: mindegyik része egy-egy szereplő szemszögéből tekint a történetre, újabb perspektívákat kínálva. Amellett, hogy minden játékban mutatunk néhány színházi jelenetet a darabból, kitaláljuk és közösen eljátsszuk, hogy mi történhetett a színfalak mögött játszódó jelenetek során. Felmérjük az osztály tudását, elemzünk, pontosítunk, magyarázatokat keresünk.
A játék feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a művet.
A modulok, amelyekből egy alkalommal kettő kérhető:
1. Horatio és Rosencrantz & Guildenstern – A barátság két arca
Kapcsolódó szereplők: Hamlet, Gertrud, Ophelia
Időtartam: 80 perc
2. A Szellem – A féltékenység
Kapcsolódó szereplők: Claudius, Gertrud, az ifjú Hamlet
Időtartam: 50 perc
3. Ophelia – Szerelem és gyász
Kapcsolódó szereplők: Hamlet, Polonius, Sírásók
Időtartam: 80 perc
4. Polonius – A görbe út
Kapcsolódó szereplők: Hamlet, Ophelia, Laertes
Időtartam: 60 perc
5. Laertes – A báb, akit mindig irányítanak
Kapcsolódó szereplők: Hamlet, Claudius, Polonius
Időtartam: 65 perc
6. Gertrud – Nevelőapa a család élén
Kapcsolódó szereplők: öreg Hamlet, Claudius, ifjú Hamlet
Időtartam: 60 perc
Részvételi díj:
1 modul – 1600 Ft / diák
2 modul – 2000 Ft / diák

BÁNK BÁN
Színházi nevelési foglalkozás 10. osztályosoknak – 90 perc
A játékot elsősorban Katona József drámájának elolvasása előtt ajánljuk, az olvasást megkönnyítendő. Az sem gond, ha az osztály egy része már olvasta a művet, számukra a megértés mélyebb rétegeire nyílik lehetőség. A színházi jelenetek és a közös játék során a résztvevők képet kapnak a konfliktus fő szálairól, a mozgatórugókról, a konfliktus generálta helyzetekről.
Részvételi díj: 1500 Ft / diák 

A NAGY HÁBORÚ
Komplex drámafoglalkozás 11-12. osztályosoknak – 180 perc
Az első világháború megítélése nagyon sokat változott a kortársak részéről. A lelkesedés helyét fokozatosan vette át az elkeseredettség, a kilátástalanság és a felismerés, hogy az emberek parancsszóra a saját bőrüket viszik vásárra. Ezt a folyamatot éljük át a játékban.
Részvételi díj: 2000 Ft / diák 

BABITS VS. JÓZSEF ATTILA
Komplex drámafoglalkozás 12. osztályosoknak – 90 perc
Babits Mihály és József Attila közös történetét akár Shakespeare is írhatta volna: félreértések, valós és vélt sérelmek, rossz vagy félresikerült jó szándékok mentén jutunk el a tragikus végkifejletig. Hogyan kerültek szembe egymással? Hogyan vált feszültségforrássá az, ami költőként zsenialitásuk része volt? A megélhetés, becsvágy, szakmai lelkiismeret, társadalom, politika szorításában elkövetett hibáikért már csak mi oldozhatjuk fel őket – végezzük el közösen a játékban!
Részvételi díj: 1500 Ft / diák