Nyári táborok 2021

KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
2021. július 26. hétfő 09:00

KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
11–15 éveseknek
JÚLIUS 26-30. NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

A színjátszás által többet tudhatunk meg magunkról és a világról, a színjátszás által többet mondhatunk el magunkról és a világról. Közös gondolkodás és játék
Ki vagyok én? Milyen vagyok? Milyen a világ körülöttem, és milyen lehetne?
Találkozási pontokat, kapcsolatot keresünk saját életünk, a világ és a színház között.
A közös játék, az alkotás öröme, az együttműködés a színházi munkánk alapja.
Játszó- és alkotótársakat várunk, hogy felfedezzük magunk körül a világot és benne magunkat. Kommunikáció, kulturális kifejezőkészség, szociális kompetenciák: kapcsolatteremtés, együttműködés, elfogadás, önkifejezés fejlesztése.

CÉL:
Együttműködés, kapcsolatteremtés, ön- és társismeret fejlesztése színházi játékok, gyakorlatok segítségével, csoportélményt adó, önkifejezést segítő és gazdagító játékok megtanulásával.
Javasoljuk, hogy a részt vevő fiatalok kényelmes, a szabad mozgást nem akadályozó próbaruhában vegyenek részt a táborozáson.

TEMATIKA:
A tábor tematikája a részt vevő fiatalok saját élményeire, tapasztalataira, valamint közösen választott irodalmi alkotásra épül.

Hétfő:
Csoportépítés
Kapcsolatteremtést, együttműködést segítő játékok, gyakorlatok
Ön- és társismereti játékok
Egy történet csomópontjai: tablókép, jelenet, szituáció
Páros és kiscsoportos jelenet improvizáció alapján
Kik, hol, mit csinálnak, miért, hogyan, mikor stb.

Kedd:
Mozgásos és verbális csoportépítő játékok
Beszédtechnikai gyakorlatok
Érzékelésfejlesztő gyakorlatok I. Jó játék a csend, a hang
Történetépítés képek alapján
Történetépítés irodalmi alapanyagból

Szerda:
Érzékelésfejlesztő gyakorlatok II.
Bizalomjátékok (csukott szemes játékok egyedül, párban, csoportban)
Mozgásos játékok zenére
Erdős Virág: Hazudós mese (Ki vagyok én? – szabad vers önállóan)
Emlékek és jövőkép (Revű)

Csütörtök:
Koncentrációt fejlesztő játékok, gyakorlatok
Fantáziafejlesztő játékok
Mi lennél, ha…?
Jövő kép: saját célok feltérképezése, megfogalmazása
A környezet hogyan segít/gátol céljaim elérésében.

Péntek:
Mit hoztál? Mit viszel magaddal? Miben változtál? Mit tudtál meg magadról?
Mit tudtál meg a világról?
Ha egy dolgot megváltoztathatnál, mi lenne az?
Mit üzensz a világnak?
Milyen színházi formában tudod ezt elmondani?
Ami összeköt és ami elválaszt.
Bennünk-bennetek Velünk-veletek 

Finy Petra: Bemutatkozás (szabad vers önállóan)
Forró szék
Vitaszínház: Cyber-világ
Oravecz Imre: Jó nap (szabad vers önállóan)
Az ismeretek gyarapítása – részben – egyedül is megtehető.
A társas kapcsolatok építése, a közös gondolkodás és az együtt játszás viszont csak társakkal valósulhat meg.

 

Vissza
Információ

Táborvezető: Sereglei András drámatanár

Létszám:
Minimum 10 fő
Maximum 25 fő

Részvételi díj: 30 500 Ft

A részvételi díj tartalmazza a tízórai, ebéd és uzsonna árát.

További információ: Krammer Zita (06 20 927-2330; matitkar@marczi.hu)

ONLINE JELENTKEZÉS LAP

Kapcsolódó dokumentumok